Không hiện lại cái này

FXTM Invest giúp bạn tự động sao chép giao dịch từ những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn.

Bạn chỉ phải trả phí cho Nhà quản lý Chiến lược khi bạn có lợi nhuận, nên lợi ích của họ gắn liền với việc không ngừng tinh chỉnh và cải thiện chiến lược của mình để tạo ra thành quả tốt nhất.

Cách chọn Nhà quản lý Chiến lược Câu hỏi thường gặp
1
Chọn Nhà quản lý Chiến lược
2
Nạp tiền
3
Tự động sao chép giao dịch của Nhà quản lý Chiến lược
4
Thu tiền về khi họ tạo ra lợi nhuận
5

Nhà quản lý Chiến lược

Chọn Nhà quản lý Chiến lược của bạn dựa trên số tiền mà bạn sẵn sàng đầu tư và chấp nhận rủi ro.

Chỉ gồm Nhà quản lý Chiến lược hàng đầu

Cập nhật lần cuối: 03:44 GMT +02:00

Sắp xếp

Sắp xếp theo
×

Bộ lọc
Bộ lọc
×
Số Người theo dõi Tối thiểu
Lợi nhuận Tối thiểu %
Phân phối Lợi nhuận Tối đa %
Giải ngân Tối đa %
Mức rủi ro Tối đa

0.00
Tỷ suất Lợi nhuận %
0
Người theo dõi
0
Tiền Được quản lý ()
1
Mica63548
OOrchid

Mica63548

1576.97
Tỷ suất Lợi nhuận %
789
Người theo dõi
760K
Tiền Được quản lý ($)
2
ChocolateFx
IbnESina

ChocolateFx

1244.92
Tỷ suất Lợi nhuận %
421
Người theo dõi
250K
Tiền Được quản lý ($)
3
ShantoMuneeb
iMbist

ShantoMuneeb

627.91
Tỷ suất Lợi nhuận %
41
Người theo dõi
10K
Tiền Được quản lý ($)
4
YasRom
LuvRanjan

YasRom

700.97
Tỷ suất Lợi nhuận %
91
Người theo dõi
30K
Tiền Được quản lý ($)
5
SolarisX
SolanaPro

SolarisX

485.98
Tỷ suất Lợi nhuận %
10
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
6
SyedFaraz
TradeWithFaraz

SyedFaraz

1229.10
Tỷ suất Lợi nhuận %
126
Người theo dõi
30K
Tiền Được quản lý ($)
7
aqaa
Turkey
Mirac1e

aqaa

413.23
Tỷ suất Lợi nhuận %
117
Người theo dõi
90K
Tiền Được quản lý ($)
8
leung
Gmtrader

leung

880.26
Tỷ suất Lợi nhuận %
10
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
9
YouYTTA
China
YouYTT

YouYTTA

3962.84
Tỷ suất Lợi nhuận %
66
Người theo dõi
80K
Tiền Được quản lý ($)
10
Odie135 - ORD
ORD-Equity

Odie135 - ORD

385.97
Tỷ suất Lợi nhuận %
69
Người theo dõi
50K
Tiền Được quản lý ($)
11
Mitaa
Indonesia
mitaa78782

Mitaa

5643.39
Tỷ suất Lợi nhuận %
99
Người theo dõi
60K
Tiền Được quản lý ($)
12
Detective Conan
Republic of Korea
CapitalFirst

Detective Conan

1305.09
Tỷ suất Lợi nhuận %
400
Người theo dõi
1.0M
Tiền Được quản lý ($)
13
YouYTTA
China
YouYTTT

YouYTTA

4351.24
Tỷ suất Lợi nhuận %
20
Người theo dõi
30K
Tiền Được quản lý ($)
14
AngelMia79
StableGa1n

AngelMia79

804.26
Tỷ suất Lợi nhuận %
3
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
15
TRtotalforex
Republic of Korea
TRtotalforex1

TRtotalforex

353.85
Tỷ suất Lợi nhuận %
21
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
16
Money_Cloud
Risky-Mode

Money_Cloud

1453.95
Tỷ suất Lợi nhuận %
40
Người theo dõi
80K
Tiền Được quản lý ($)
17
Detective Conan
Republic of Korea
CapitalFirst_2

Detective Conan

452.01
Tỷ suất Lợi nhuận %
110
Người theo dõi
200K
Tiền Được quản lý ($)
18
TM PLUS
Republic of Korea
js19194

TM PLUS

1697.21
Tỷ suất Lợi nhuận %
14
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
19
HGD_INVEST
Republic of Korea
MFT-TEAM-HGD

HGD_INVEST

339.52
Tỷ suất Lợi nhuận %
1
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
20
CountryRoad
China
JunFeng

CountryRoad

409.29
Tỷ suất Lợi nhuận %
36
Người theo dõi
10K
Tiền Được quản lý ($)
Không tìm thấy dữ liệu trùng khớp

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).